Proiect PN-III-P2-2_1-PED-2021-1116
Dezvoltarea unui nou protocol cromatografic pentru evaluarea rapidă a potențialului antioxidant și caracterizarea extractelor de plante medicinale

Informatii generale
Cod proiect
PN-III-P2-2_1-PED-2021-1116
Contract de finantare
NR. 655PED / 2022
Perioada de implemetare proiect
23.06.2022 – 22.06.2024
Valoare totală contract
598.795,00 lei
Director proiect
Casoni Dorina (Universitatea Babes Bolyai)
Rezumatul proiectului
Proiectul propus are drept scop dezvoltarea și validarea unui nou protocol de evaluare rapidă a potențialului antioxidant și caracterizare a extractelor de plante medicinale folosind o abordare inovativă în cromatografia pe strat subțire combinată cu tehnica de analiză a imaginii (HPTLC- IA). Plăcile cromatografice de diferite polarități, diponibile comercial ca plăci de înaltă performanță de tipul RP-2, RP-8, RP-18, RP-18W, NH 2 , Diol și CN vor fi folosite pentru prima dată drept substraturi de legare capabile să simuleze interacțiunea compușilor activi din extractele de plante medicinale cu compuși prezenți în fluidele biologice și membrane și să evidențieze aspecte cheie ale influenței mediului fiziologic asupra proprietăților antioxidante ale plantelor medicinale. În cadrul protocolului propus vor fi dezvoltate două abordări cromatografice diferite (folosind metodele micro-HPTLC și respectiv HPTLC clasică) care permit evaluarea  atât a potențialului antioxidant total cât și evaluarea profilului antioxidant al plantelor medicinale în diferite medii fiziologice simulate (după interacțiunea compușilor activi cu diferite substraturi). Mecanismele de interacțiune între clasele de antioxidanți prezenți în plantele medicinale și diferiți radicali vor fi de asemenea investigate folosind soluții ale unor radicali liberi stabili precum 2,2-difenil-1-picrililhidrazil (DPPH) și 2,2′-Azino-bis(3- ethylbenzothiaz oline-6-sulfonic acid (ABTS). Prin realizarea obiectivelor propuse, performanțele metodei cromatografice vor fi îmbunățățite deoarece conceptual de bază HPTLC- IA va fi validat la nivel de laborator și va permite o estimare rapidă a profilului antioxidant al plantelor medicinale. Metoda cromatografică dezvoltată și validată în cadrul proiectului va fi aplicată în evaluarea profilului antioxidant și caracterizarea plantelor medicinale autohtone.
Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea și validarea la nivel de laborator a unui nou protocol pentru evaluarea in vitro a potențialului antioxidant și caracterizarea extractelor de plante medicinale în condiții fiziologice simulate folosind o abordare inovatoare în cromatografia în strat subțire asistată de tehnica de analiză a imaginii (metoda HPTLC-IA).
Obiective specifice
Obiectiv 1
Dezvoltarea și evaluarea protocolului de lucru în cadrul metodei micro-HPTLC-IA pentru determinarea potențialului antioxidant total (TAP) al extractelor de plante.

Obiectiv 2:
Dezvoltarea și validarea protocolului de lucru în cadrul metodei HPTLC-IA pentru determinarea potențialului antioxidant al plantelor în condiții fiziologice simulate.

Obiectiv 3:
Evaluarea potențialului antioxidant al plantelor medicinale de pe teritoriul României.